Termeni și condiții

Issue Monitoring SRL, cu sediul social în Sos. Iancului nr.19, Bl.106B, Sc.B, Et.3, Ap.51, București, Sector 2, proprietar al site-ului www.issuemonitoring.ro, vă informează că, în momentul în care accesați site-ul www.issuemonitoring.ro, urmând să beneficiați de informațiile și/sau serviciile oferite de acesta, este necesar să consultați rubrica ”Protecția datelor personale” și să respectați ”Termenii și condițiile” de mai jos. Siteul este gestionat pentru anumite domenii de activitate în parteneriat cu Issues Management SRL, Asociația Centrul pentru Monitorizarea Politicilor Publice și Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit.

Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteți de acord cu prezenții Termeni și condiții. Vă rugăm să îi citiți cu atenție. Serviciile noastre sunt variate și, prin urmare, este posibil ca uneori să se aplice Termeni și condiții suplimentare sau cerințe suplimentare. În cazul anumitor servicii, există Termeni și condiții suplimentare, iar, dacă utilizați acele servicii, Termenii și condițiile suplimentare respective fac parte din contractul de servicii pe care îl aveți semnat. Unele dintre Serviciile noastre sunt disponibile pe dispozitive mobile. Nu utilizați aceste Servicii într-un mod care va distrage atenția și va împiedica să respectați legislația rutieră și de siguranță.

www.issuemonitoring.ro este dedicat oricărei persoane interesate, este ușor accesibil și se compune din materiale referitoare la monitorizarea legislativă a propunerilor de acte normative emise de Parlament, Guvern și alte autorități publice centrale și locale. Siteul www.issuemonitoring.ro conține anumite informații gratuite care pot fi accesate de orice utilizator precum și informații pentru care este necesară autentificarea în baza unui cont, creat de noi, în condiții contractuale. Proprietarul site-ului are dreptul, oricând, să realizeze schimbări ale conținutului și poate aduce actualizări/îmbunătățiri/completări/modificări de structură, formă și fond, în mod unilateral, fără nicio notificare prealabilă a vreunei persoane. Utilizatorul este unicul responsabil atât față de Issue Monitoring SRL, cât și față de terți/persoane vizate/consumatori, în legătură cu accesarea, utilizarea și manipularea conținutului.

Issue Monitoring SRL se va asigura, în măsura posibilului, ca pe site nu sunt publicate niciun fel de materiale de natură a aduce atingere vreunei dispoziții legale sau vreunui drept legal protejat, bunelor moravuri și eticii. Issue Monitoring SRL nu poate fi tras/ă la răspundere pentru eventualele prejudicii și/sau litigii izvorâte în legătura cu și/sau din utilizarea/reutilizarea, diseminarea și transmiterea, denaturarea uneia/mai multor părți a conținutului, în orice mod, cu încălcarea Termenilor și Condițiilor și a legislației în vigoare în materie.

Servicii furnizate în baza unui cont
Pentru a utiliza unele dintre Servicii, poate fi necesar un cont de acces pe bază de user name și parolă. Puteți să vă creați propriul cont sau contul vă poate fi atribuit de un administrator, cum ar fi angajatorul sau organizația din care faceți parte. Dacă utilizați un cont atribuit de un administrator, se pot aplica Termeni și condiții diferite sau suplimentare, iar administratorul poate avea dreptul să vă creeze sau să vă dezactiveze contul.
Pentru a vă proteja contul, păstrați parola confidențială. Parola nu trebuie să conțină datele dvs. personale atunci când este creată. Purtați întreaga responsabilitate pentru activitatea care are loc în sau prin intermediul contului. Încercați să nu reutilizați parola contului pentru aplicații terță parte. Dacă aflați despre orice utilizare neautorizată a parolei sau a contului folosiți opțiunea de schimbare parolă.

Accesul la informații fără obligația de înregistrare
Conținutul site-ului are drept scop informarea utilizatorilor cu privire la diversele inițiative legislative și promovarea serviciilor furnizate de operator. Utilizatorii neînregistrați pot accesa/utiliza conținutul site-ului www.issuemonitoring.ro numai în interes personal, cu bună credință și fără a urmări un scop comercial. În cazul citării/printării/reutilizării informațiilor postate pe site-ul www.issuemonitoring.ro se va face în mod obligatoriu precizarea sursei de colectare.

Modificarea și încetarea furnizării Serviciilor
Modificăm și îmbunătățim în mod constant Serviciile. Putem să adăugăm sau să eliminăm funcționalități ori funcții; de asemenea, putem să suspendăm sau să întrerupem complet furnizarea unui Serviciu. Acolo unde există un contract încheiat cu dumneavoastră sau au fost aplicate termeni și condiții specifice, acestea din urma se vor aplica. Puteți să renunțați oricând la utilizarea Serviciilor noastre, însă ne va părea rău să nu mai colaboram cu dvs. De asemenea, Issue Monitoring SRL poate întrerupe furnizarea Serviciilor către dvs. sau poate adăuga ori stabili în orice moment noi limite pentru Serviciile respective.

Drepturi de autor, marca și proprietate intelectuală
Site-ul www.issuemonitoring.ro permite vizualizarea, imprimarea și folosirea informațiilor de pe site în scopuri personale și noncomerciale. Informațiile care sunt disponibile pe baza unui cont, se aplică prevederile speciale sau termenii contractuali. Dreptul de autor pentru unele informații de pe site este deținut de Issue Monitoring SRL. Materialele de pe site nu pot fi reproduse integral fără permisiunea anterioara explicită . Conținutul site-ului, prin tot ce reprezintă el (text, fotografii, grafică, software sau logo), este protejat de legea dreptului de autor. Conținutul partenerilor noștri este supus acelorași reglementări. Issue Monitoring SRL poate furniza în materiale legături (link-uri) către alte site-uri de internet. Ne vom asigura de autenticitatea informațiilor publicate, dar nu răspundem și nu suntem pasibili de despăgubiri pentru anumite informații publicate pe un alt site web sau pentru declarațiile unor terți, citate conform regulilor.

Informații despre cookies
Cookies reprezintă anumite fișiere de mici dimensiuni, care sunt stocate pe computerul/dispozitivul dumneavoastră. Aceste cookies conțin un număr unic de identificare. Putem folosi cookies pentru a înregistra numele dvs. de utilizator/IP-ul, în vederea facilitării conexiunii de fiecare dată când accesați/vizitați site-ul nostru și pentru îmbunătățirea calității serviciilor. Pe durata procesului de accesare și navigare pe site-ul www.issuemonitoring.ro există posibilitatea de a se înregistra informații despre furnizorul dumneavoastră de internet. Ori de câte ori accesați site-ul de pe un calculator/laptop/telefon mobil sau orice alt dispozitiv de comunicare electronic/smart, există de asemenea posibilitatea de a se colecta și stoca inclusiv informații referitoare la adresa IP, la tipul de motor de căutare și/sau locul din care se face accesarea site-ului, precum și informații legate de secțiunile pe care le consultați. Politica de confidențialitate se aplică tuturor activităților și informațiilor care sunt legate/conținute de site-ul nostru.

Confidențialitatea Informațiilor
Vom putea colecta de la dvs. sau în mod automat, din alte surse (ex.: prin intermediul siteului) și vom putea ulterior dezvălui sau disemina anumite informații ale dvs. sau despre dvs., inclusiv date cu caracter personal. Vom putea utiliza aceste date și informații colectate în mod direct sau indirect, atât pentru scopul principal de furnizare a serviciului de monitorizare legislativă cât și pentru alte scopuri secundare, cum ar fi: pentru a respecta legislația în vigoare, pentru a ne îndeplinii obligațiile legale față de autorități și instituții publice și/sau organe cu competență de anchetă, inclusiv pentru a administra în mod corespunzător serviciul furnizat și/sau pentru a ne proteja.

MINORI: În cazul în care minorii accesează site-ul Asociației și aceștia doresc să se înregistreze, aceștia au obligația de a-și informa părinții/tutorii/reprezentanții legali, după caz, cu privire la aceste aspecte, în prealabil, respectiv înainte de a se înregistra. Minorii au obligația de a notifica Issue Monitoring SRL cu privire la acest aspect, prin orice mijloc de comunicare, prevăzut în prezentul document și în T&C. Răspunderea de a-și informa părintii/tutorii/reprezentanții legali le revine exclusiv minorilor utilizatori ai site-ului. În cazul colectării datelor minorilor prin internet prelucrarea datelor minorilor de către Issue Monitoring SRL nu se poate realiza, în mod legal și conform cu legislația aplicabila, fără informarea și fără consimțământul majorilor (părinți, tutori, reprezentanți legali, etc.), exprimat pentru prelucrarea datelor minorilor. Issue Monitoring SRL nu răspunde și nu poate fi trasă la răspundere în cazul în care minorii se înscriu pe site, plasează comenzi, interacționează cu site-ul fără acordul părinților/tutorilor/reprezentanților legali și fără a notifica Issue Monitoring SRL.

Securitatea prelucrării și a datelor personale
Datele cu caracter personal colectate prin site, în mod direct sau în mod automat sunt stocate în condiții de siguranță. Operatorul a luat măsuri necesare pentru a asigura securitatea prelucrării și pentru a asigura intern confidențialitatea datelor personale prelucrate prin site. Operatorul efectuează copie de siguranță a informațiilor încărcate pe site. Copia este efectuată pentru asigurarea securității prelucrării și pentru prevenirea oricărei forme de distrugere accidentală a acestor date și de acces neautorizat la aceste date iar accesul la datele personale este restricționat pe plan intern. Actualizarea datelor dvs. se realizează exclusiv la cererea dvs. ori de câte ori este cazul.
Cu toate acestea Issue Monitoring SRL nu poate fi ținută răspunzătoare și/sau trasă la răspundere în cazuri fortuite și/sau de forța majoră ori în situații excesive ce depășesc limitele legalității și ale eforturilor necesare depuse pentru asigurarea securității bazei de date (ex. în caz de atacuri cibernetice, plasare de viruși informatici etc.).

Protecția datelor personale
Issue Monitoring SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (ex. nume, prenume, adresa, telefon, fax, email), prin mijloace mixte, în scop de “reclamă, marketing și publicitate” și “furnizarea de servicii de monitorizare legislative și administrarea site-ului www.issuemonitoring.ro”. Sunteți obligat(ă) să furnizați datele dumneavoastră, întrucât acestea sunt necesare în vederea realizării scopurilor de prelucrare sus-menționate. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea, operatorul nu vă va putea oferi serviciile sale. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusiv de către operator și nu sunt dezvăluite niciunei categorii de destinatari/terți, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Issue Monitoring SRL prelucrează datele cu caracter personal ale clienților, partenerilor contractuali, furnizorilor, respectiv ale reprezentanților legali/persoanelor delegate/persoanelor de contact (ex.: nume, prenume, funcție, loc de munca, semnătura, CNP și/sau serie și număr act de identitate, adresa de email), prin mijloace mixte, în scopuri de ”gestiune economico-financiară și administrativă”, inclusiv în scopuri de facturare, contractare și recuperare a debitelor proprii. Sunteți obligat(ă) să furnizați datele personale de mai sus, întrucât acestea sunt necesare și indispensabile realizării prelucrării iar refuzul furnizării acestora determină imposibilitatea derulării relațiilor contractuale dintre părți. Datele colectate de operator pot fi comunicate împuterniciților și partenerilor noștri contractuali și, după caz, autorităților publice competente, potrivit legislației. Datele prelucrate pot fi transferate în străinătate, respectiv stocate, din motive de siguranță, în Cloud.

Drepturi specifice. Procedura de exercitare
Beneficiați de dreptul de acces la date, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale, inclusiv de dreptul de a vă adresa justiției și/sau autorității naționale de supraveghere (www.dataprotection.ro). Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea acestora. În privința datelor prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate vă puteți opune oricând, fără nicio justificare sau cost. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa operatorului, în scris, cu o cerere semnată și datata pe adresa de corespondenta a acestuia (Str. Sos. Iancului nr.19, Bl.106B, Sc.B, Et.3, Ap.51, București, Sector 2) sau pe email la adresa de email office@issuemonitoring.eu.