Fă cunoștință cu asistentul digital esențial oricărui profesionist în politici publice

IM Start IM Professional

Produsele noastre

IM Start

Ideal pentru companii medii și mari, consultanți și antreprenori aflați în etapa de scalare.

Află mai multe

IM Professional

Ideal pentru asociații profesionale sau companii leader de piață cu propriul departament de public affairs.

Află mai multe

Facem monitorizare legislativă modernă pentru peste 45 de clienți

La fiecare 3 ore, România adoptă un act normativ. Peste 90% din ele sunt Hotărâri de Guvern care transpun detalii esențiale și proceduri de implementare.

Vrei să afli din timp de modificările care îți afectează industria, ca să nu fii luat prin surprindere?

Câștigă timp, redu-ți stresul și rămâi cu un pas înaintea schimbărilor legislative!

Transmitem alerte legislative în timp real

În 2021 am trimis 6,5 alerte pe oră, după ce am urmărit 1737 de acte normative din peste 20 de domenii.

Facem rapoarte personalizate bilingve

Made to measure, în română și engleză: sănătate, politici fiscale, energie și alte domenii fundamentale, în total 20. Selectează-le pe cele care te interesează și primești săptămânal, în inbox, raportul nostru detaliat.

Participăm la dezbateri publice

Nu irosi timpul: dacă e o dezbatere publică la Parlament, la vreun minister sau orice altă autoritate, te poți baza pe noi că participăm și-ți facem sinteza celor discutate.

Monitorizare media exhaustivă

Nu sunați, ies eu din când în când: în loc să verifici zilnic pe diverse publicații sau site-uri oficiale ca să afli știrile relevante, ți le livrăm noi cât sunt calde, direct pe email.

Ultimele alerte legislative

Energie
Dec 04, 2023 14:05
B639/2023

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Energie
Dec 04, 2023 12:28
Pl-x 205/2023

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile

Energie
Dec 04, 2023 12:28
Pl-x 14/2020

Proiect de lege pentru respingerea Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Digital
Dec 04, 2023 11:04
Pl-x 701/2023

Proiect de Lege privind utilizarea şi prestarea serviciilor de încredere

Energie
Dec 04, 2023 09:20
Pl-x 73/2023

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.181/2022 pentru modificarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 și a altor acte normative

Energie
Dec 04, 2023 09:15
Pl-x 41/2023

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile

Societate civilă Energie
Dec 04, 2023 09:14
Pl-x 254/2022

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene

Energie
Dec 04, 2023 09:12
Pl-x 415/2023

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Energie
Dec 04, 2023 09:09
Pl-x 269/2023

Proiect de Lege privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor​

Energie
Dec 04, 2023 09:09
Pl-x 776/2022

Proiect de Lege privind protecţia drepturilor consumatorilor

Societate civilă
Dec 04, 2023 08:41
L610/2023

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

Energie
Dec 04, 2023 08:40
L644/2023

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

Energie
Dec 04, 2023 08:39
L643/2023

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003

Codul Muncii
Dec 04, 2023 08:38
L618/2023

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003-Codul Muncii

Societate civilă Energie
Dec 04, 2023 08:36
L599/2023

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații

Energie
Dec 04, 2023 08:34
L629/2023

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2023 pentru aprobarea Planului de amenajare a spațiului maritim

Digital
Dec 04, 2023 08:12
Ordin MCID nr. 21366/2023

Ordin MCID nr. 21366/2023 pentru aprobarea modelului acordului de migrare, integrare și interconectare în cloudul privat guvernamental și a modalităților de efectuare a transmiterii datelor și informațiilor cu caracter personal și a datelor sensibile

Transparență decizională
Nov 29, 2023 17:41
Proiect HG

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 251/1994 privind stabilirea componenţei, a atribuţiilor şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor

Digital
Nov 29, 2023 17:33
Proiect OUG

Proiect de Ordonanță de Urgență privind înființarea, dezvoltarea și administrarea unui Hub Financiar la nivelul Ministerului Finanțelor

Energie
Nov 29, 2023 17:32
Proiect de lege

Proiect de lege privind privind energia eoliană offshore

Societate civilă Energie
Nov 29, 2023 17:16
L599/2023

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații

Energie Mediu
Nov 29, 2023 16:56
Proiect HG STL

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei pe Termen Lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Romania Neutră în 2050

Energie
Nov 29, 2023 15:57
Ordin ANRE 104/2023

Ordin ANRE nr. 104/2023 privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind recunoașterea în tarife a costurilor suplimentare cu achiziţia de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic faţă de costurile incluse în tarifele reglementate, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 129/2022

Energie
Nov 29, 2023 14:53
L633/2023

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice asupra mediului

Energie
Nov 29, 2023 14:49
L691/2023

Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2024 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru compensarea costului aferent achiziţiei şi montării unor sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Energie
Nov 29, 2023 14:49
L651/2023

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 101/2023 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile

Codul Muncii
Nov 29, 2023 14:10
Pl-x 727/2023

Proiect de Lege privind sistemul public de pensii

Digital
Nov 29, 2023 12:51
Proiect OUG

Proiect de Ordonanță de Urgență privind înființarea, dezvoltarea și administrarea unui Hub Financiar la nivelul Ministerului Finanțelor

Energie
Nov 29, 2023 12:45
Proiect de ordin

Proiect de ordin ANAF privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Energie
Nov 29, 2023 12:42
L633/2023

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice asupra mediului

Energie
Nov 29, 2023 12:42
L691/2023

Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2024 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru compensarea costului aferent achiziţiei şi montării unor sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Energie
Nov 29, 2023 11:48
PL-x 524/2022

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.106/2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea art.18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art.XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Digital
Nov 29, 2023 11:20
Proiect OUG

Proiect de Ordonanță de Urgență privind înființarea, dezvoltarea și administrarea unui Hub Financiar la nivelul Ministerului Finanțelor

Societate civilă
Nov 29, 2023 10:19
L610/2023

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

Energie
Nov 29, 2023 10:04
Pl-x 561/2023

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 62/2023 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.663/2009 şi (CE) nr.715/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE şi 2013/30/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE şi (UE) 2015/652 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr.525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, precum şi a Regulamentului (UE) 2022/2299 al Comisiei din 15 noiembrie 2022 de stabilire a normelor de punere în aplicare în ceea ce priveşte structura, formatul, detaliile tehnice şi procedurile pentru rapoartele naţionale intermediare integrate privind energia şi clima

Energie
Nov 29, 2023 09:01
Proiect de lege

Proiect de lege privind privind energia eoliană offshore

Energie
Nov 29, 2023 08:34
Proiect de lege

Proiect de lege privind privind energia eoliană offshore

Energie Mediu
Nov 29, 2023 08:26
Proiect HG STL

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei pe Termen Lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Romania Neutră în 2050

Energie
Nov 28, 2023 16:38
Proiect de ordin

Proiect de ordin al Ministerului Energiei și al ANPC privind aprobarea Metodologiei de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor la nivelul Ministerului Energiei și al Autorității pentru Protecția Consumatorilor

Codul Muncii
Nov 28, 2023 15:58
Pl-x 436/2023

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr.367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr.53/2003 - Codul muncii

Energie
Nov 28, 2023 15:39
Pl-x 363/2023

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2023 pentru modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat intreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei

Societate civilă
Nov 28, 2023 15:38
Pl-x 561/2022

Proiect de lege privind reglementarea tichetelor sociale pe suport electronic

Energie
Nov 28, 2023 13:43
L629/2023

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2023 pentru aprobarea Planului de amenajare a spațiului maritim

Energie
Nov 28, 2023 11:27
L644/2023

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

Energie
Nov 28, 2023 09:48
L643/2023

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003

Abonează-te gratuit la
Fiscolitic

Primești săptămânal, pe mail, sinteza celor mai importante evoluții fiscale și politice.