Fă cunoștință cu asistentul digital esențial oricărui profesionist în politici publice

IM Start IM Professional

Produsele noastre

IM Start

Ideal pentru companii medii și mari, consultanți și antreprenori aflați în etapa de scalare.

Află mai multe

IM Professional

Ideal pentru asociații profesionale sau companii leader de piață cu propriul departament de public affairs.

Află mai multe

Facem monitorizare legislativă modernă pentru peste 45 de clienți

La fiecare 3 ore, România adoptă un act normativ. Peste 90% din ele sunt Hotărâri de Guvern care transpun detalii esențiale și proceduri de implementare.

Vrei să afli din timp de modificările care îți afectează industria, ca să nu fii luat prin surprindere?

Câștigă timp, redu-ți stresul și rămâi cu un pas înaintea schimbărilor legislative!

Transmitem alerte legislative în timp real

În 2021 am trimis 6,5 alerte pe oră, după ce am urmărit 1737 de acte normative din peste 20 de domenii.

Facem rapoarte personalizate bilingve

Made to measure, în română și engleză: sănătate, politici fiscale, energie și alte domenii fundamentale, în total 20. Selectează-le pe cele care te interesează și primești săptămânal, în inbox, raportul nostru detaliat.

Participăm la dezbateri publice

Nu irosi timpul: dacă e o dezbatere publică la Parlament, la vreun minister sau orice altă autoritate, te poți baza pe noi că participăm și-ți facem sinteza celor discutate.

Monitorizare media exhaustivă

Nu sunați, ies eu din când în când: în loc să verifici zilnic pe diverse publicații sau site-uri oficiale ca să afli știrile relevante, ți le livrăm noi cât sunt calde, direct pe email.

Ultimele alerte legislative

Energie
Sep 22, 2023 16:45
HG 882/2023

Hotărâre de Guvern nr. 882/2023 privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003

Digital
Sep 22, 2023 13:12
L156/2022 (reexaminare)

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale și administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a Autorității pentru digitalizarea României necesare implementării componentei C7-Transformarea Digitală din Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și alte categorii de măsuri

Energie
Sep 22, 2023 12:37
Ordin ANRE nr. 87/2023

Ordin ANRE nr. 87/2023 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 78/2022

Energie
Sep 22, 2023 12:27
HG nr. 877/2023

Hotărârea Guvernului nr. 877/2023 pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Naţional, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024

Energie
Sep 22, 2023 12:09
Proiect OUG

Proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru aprobarea Planului de amenajare a spațiului maritim

Energie
Sep 22, 2023 10:53
Pl-x 583/2022

Propunere legislativă privind protejarea patrimoniului entităţilor din industria energetică

Energie
Sep 22, 2023 10:53
Pl-x 502/2021

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.128 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici Ia sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale aprobată prin Legea 214/2020

Energie
Sep 22, 2023 10:53
Pl-x 121/2023

Propunere legislativă privind condiționarea retragerii din Sistemul Energetic Național până în anul 2032 a unităților de producție a energiei electrice pe bază de cărbune

Energie
Sep 22, 2023 10:53
Pl-x 73/2023

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.181/2022 pentru modificarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 și a altor acte normative

Energie
Sep 22, 2023 10:53
Pl-x 50/2023

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012

Energie
Sep 22, 2023 10:33
Pl-x 427/2023

Proiect de Lege privind accesul cu prioritate pentru femei gravide, precum şi pentru persoane însoţite de copii cu vârsta de până la 5 ani

Energie
Sep 22, 2023 10:08
proiect de ordin ANRE

Proiect de Ordin ANRE pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor practicate de către operatorii desemnați ai pieţei de energie electrică

Digital
Sep 21, 2023 14:54
L524/2023

Propunere legislativă privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea

Energie
Sep 21, 2023 14:10
Pl-x 399/2023

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile

Energie
Sep 21, 2023 14:03
L418/2023

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 62/2023 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.663/2009 şi (CE) nr.715/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE şi 2013/30/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE şi (UE) 2015/652 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr.525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, precum şi a Regulamentului (UE) 2022/2299 al Comisiei din 15 noiembrie 2022 de stabilire a normelor de punere în aplicare în ceea ce priveşte structura, formatul, detaliile tehnice şi procedurile pentru rapoartele naţionale intermediare integrate privind energia şi clima

Societate civilă
Sep 21, 2023 13:51
B523/2023

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații

Energie
Sep 21, 2023 10:29
Pl-x 399/2023

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile

Energie
Sep 21, 2023 10:16
HG nr. 847/2023

Hotărârea Guvernului nr. 847/2023 privind aprobarea Planului de urgență pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România

Digital
Sep 21, 2023 09:08
L524/2023

Propunere legislativă privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea

Codul Muncii
Sep 21, 2023 09:00
L473/2023

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 70/2023 pentru modificarea și/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice

Societate civilă Energie
Sep 21, 2023 08:31
Pl-x 254/2022

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene

Energie
Sep 21, 2023 08:18
Pl-x 266/2022

Propunere legislativă privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de producție și stocare a energiei electrice și de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Național, prin construirea și operarea centralelor eoliene și fotovoltaice prevăzute cu capacități de stocare a energiei electrice

Energie
Sep 21, 2023 08:16
PL-x 524/2022

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.106/2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea art.18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art.XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Energie
Sep 21, 2023 08:13
Pl-x 129/2022

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.11/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”

Energie
Sep 21, 2023 08:12
Pl-x 323/2022

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Energie
Sep 21, 2023 08:09
Pl-x 133/2023

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice

Energie
Sep 21, 2023 07:53
Pl-x 256/2022

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.42/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piața de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei

Energie
Sep 21, 2023 07:51
Pl-x 415/2023

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Codul Muncii
Sep 21, 2023 07:47
Pl-x 436/2023

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr.367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr.53/2003 - Codul muncii

Codul Muncii
Sep 21, 2023 07:43
proiect HG

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Energie
Sep 21, 2023 07:42
Pl-x 776/2022

Proiect de Lege privind protecţia drepturilor consumatorilor

Energie
Sep 21, 2023 07:27
Proiect HG

Proiect de hotărâre de Guvern pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Naţional, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024

Energie
Sep 21, 2023 07:20
proiect de HG

Proiect de Hotărâre de Guvern privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003

Digital Energie
Sep 21, 2023 07:09
Proiect de Lege

Proiect de Lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

Digital Energie
Sep 20, 2023 15:48
Proiect de Lege

Proiect de Lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

Energie
Sep 20, 2023 14:14
Ordin ANRE nr. 84/2023

Ordin ANRE nr. 84/2023 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind drepturile și obligațiile membrilor Comitetului de reglementare și ale personalului angajat al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Digital
Sep 20, 2023 13:59
L524/2023

Propunere legislativă privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea

Codul Muncii
Sep 20, 2023 13:32
PL-x 527/2023

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2023 pentru modificarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi

Codul Muncii
Sep 20, 2023 12:56
Pl-x 535/2023

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Codul Muncii
Sep 20, 2023 12:56
Pl-x 535/2023

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Societate civilă
Sep 20, 2023 12:50
Pl-x 531/2023

Proiect de lege privind instituirea premiului național „Ambasador Mihnea Constantinescu“ pentru merite deosebite în combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură

Societate civilă
Sep 20, 2023 12:47
Pl-x 530/2023

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi abrogarea art.13 din Legea tinerilor nr. 350/2006

Energie Mediu
Sep 20, 2023 12:45
Pl-x 521/2023

Propunere legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Energie
Sep 20, 2023 10:24
Pl-x 427/2023

Proiect de Lege privind accesul cu prioritate pentru femei însărcinate sau persoane însoţite de copii cu vârsta pană la 5 ani

Energie
Sep 20, 2023 08:51
Plan

Planul de amenajare a spațiului maritim

Energie
Sep 20, 2023 07:53
Pl-x 427/2023

Proiect de Lege privind accesul cu prioritate pentru femei însărcinate sau persoane însoţite de copii cu vârsta pană la 5 ani

Abonează-te gratuit la
Fiscolitic

Primești săptămânal, pe mail, sinteza celor mai importante evoluții fiscale și politice.