IM Professional

Fii tu primul care află despre noile inițiative legislative, pas cu pas

Economisește timp prețios! Află din timp ce plănuiesc decidenții!

Solicită un demo gratuit

Peste 45 de clienți au încredere în noi începând cu 2015.

Nu-ți scapă nimic

Autoritățile dau anual circa 4500 de legi. Noi ne asigurăm că nu ratezi nicio lege care ți-ar putea afecta activitatea.

Ai timp să respiri

Ai multe subiecte de urmărit, echipa e mică, iar timpul limitat. Ia-ți timpul înapoi și redu-ți stresul prin digitalizarea monitorizării legislative!

Soluții personalizate

Noi ordonăm hățișul legislativ al României veșnic imprevizibile. Tu primești doar domeniile care te interesează.

Integrare prin API

Ai deja sistemele tale făcute pe comandă, dar ai vrea să le îmbunătățești? Fii fără grijă, Issue Monitoring e interconectabil și personalizabil.

1.500

alerte lunar

1.020

inițiative monitorizate

20

domenii acoperite

45

clienți mulțumiți

Monitorizare legislativă live

Set & forget: trebuie doar să-ți setezi domeniile pe care vrei să le monitorizezi, iar apoi poți să uiți de stresul că vei rata vreo informație de interes pentru tine.

Context, nu doar acte normative

Afli rezumatul dezbaterilor publice și ce declarații apar în presă. Bonus: ai rapoarte de sinteză atât în engleză, cât și în română, ca să-ți fie mai ușor să le dai mai departe.

Urmărești traseul legislativ

Issue Monitoring este ca un GPS pentru acte normative: te „ghidează” pe traseul de la forma inițială a legii, dezbaterile din comisii, eventualele controale de constituționalitate sau cererile de reexaminare.
Vei ști în orice moment în ce stadiu se află legea care te interesează pentru ca tu să poți plănui în avans strategia de business.

Coduri pentru fiecare lege

Dacă e la deputați, e un PL-x. Dacă proiectul de lege e la senatori, e cu „L” sau „B” în față. Lucrăm organizat, adică păstrăm codificările originale la fiecare proiect de act normativ, ca să nu ne încurcăm.

Ultimele alerte legislative

Energie
Dec 04, 2023 15:17
Pl-x 747/2023

Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii 357/2005 privind bursele de marfuri

Societate civilă
Dec 04, 2023 15:09
Pl-x 746/2023

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 94/2023 privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

Energie
Dec 04, 2023 15:08
Pl-x 743/2023

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 91/2023 privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de proprietate publică şi privată a statului şi la administrarea eficientă a proprietăţilor statului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Energie
Dec 04, 2023 15:03
Pl-x 742/2023

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de Convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Energie
Dec 04, 2023 14:05
B639/2023

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Energie
Dec 04, 2023 12:28
Pl-x 205/2023

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile

Energie
Dec 04, 2023 12:28
Pl-x 14/2020

Proiect de lege pentru respingerea Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Digital
Dec 04, 2023 11:04
Pl-x 701/2023

Proiect de Lege privind utilizarea şi prestarea serviciilor de încredere

Energie
Dec 04, 2023 09:20
Pl-x 73/2023

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.181/2022 pentru modificarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 și a altor acte normative

Energie
Dec 04, 2023 09:15
Pl-x 41/2023

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile

Societate civilă Energie
Dec 04, 2023 09:14
Pl-x 254/2022

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene

Energie
Dec 04, 2023 09:12
Pl-x 415/2023

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Energie
Dec 04, 2023 09:09
Pl-x 269/2023

Proiect de Lege privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor​

Energie
Dec 04, 2023 09:09
Pl-x 776/2022

Proiect de Lege privind protecţia drepturilor consumatorilor

Societate civilă
Dec 04, 2023 08:41
L610/2023

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

Energie
Dec 04, 2023 08:40
L644/2023

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

Energie
Dec 04, 2023 08:39
L643/2023

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003

Codul Muncii
Dec 04, 2023 08:38
L618/2023

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003-Codul Muncii

Societate civilă Energie
Dec 04, 2023 08:36
L599/2023

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații

Energie
Dec 04, 2023 08:34
L629/2023

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2023 pentru aprobarea Planului de amenajare a spațiului maritim

Digital
Dec 04, 2023 08:12
Ordin MCID nr. 21366/2023

Ordin MCID nr. 21366/2023 pentru aprobarea modelului acordului de migrare, integrare și interconectare în cloudul privat guvernamental și a modalităților de efectuare a transmiterii datelor și informațiilor cu caracter personal și a datelor sensibile

Transparență decizională
Nov 29, 2023 17:41
Proiect HG

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 251/1994 privind stabilirea componenţei, a atribuţiilor şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor

Digital
Nov 29, 2023 17:33
Proiect OUG

Proiect de Ordonanță de Urgență privind înființarea, dezvoltarea și administrarea unui Hub Financiar la nivelul Ministerului Finanțelor

Energie
Nov 29, 2023 17:32
Proiect de lege

Proiect de lege privind privind energia eoliană offshore

Societate civilă Energie
Nov 29, 2023 17:16
L599/2023

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații

Energie Mediu
Nov 29, 2023 16:56
Proiect HG STL

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei pe Termen Lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Romania Neutră în 2050

Energie
Nov 29, 2023 15:57
Ordin ANRE 104/2023

Ordin ANRE nr. 104/2023 privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind recunoașterea în tarife a costurilor suplimentare cu achiziţia de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic faţă de costurile incluse în tarifele reglementate, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 129/2022

Energie
Nov 29, 2023 14:53
L633/2023

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice asupra mediului

Energie
Nov 29, 2023 14:49
L691/2023

Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2024 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru compensarea costului aferent achiziţiei şi montării unor sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Energie
Nov 29, 2023 14:49
L651/2023

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 101/2023 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile

Codul Muncii
Nov 29, 2023 14:10
Pl-x 727/2023

Proiect de Lege privind sistemul public de pensii

Digital
Nov 29, 2023 12:51
Proiect OUG

Proiect de Ordonanță de Urgență privind înființarea, dezvoltarea și administrarea unui Hub Financiar la nivelul Ministerului Finanțelor

Energie
Nov 29, 2023 12:45
Proiect de ordin

Proiect de ordin ANAF privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Energie
Nov 29, 2023 12:42
L633/2023

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice asupra mediului

Energie
Nov 29, 2023 12:42
L691/2023

Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2024 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru compensarea costului aferent achiziţiei şi montării unor sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Energie
Nov 29, 2023 11:48
PL-x 524/2022

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.106/2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea art.18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art.XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Digital
Nov 29, 2023 11:20
Proiect OUG

Proiect de Ordonanță de Urgență privind înființarea, dezvoltarea și administrarea unui Hub Financiar la nivelul Ministerului Finanțelor

Societate civilă
Nov 29, 2023 10:19
L610/2023

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

Energie
Nov 29, 2023 10:04
Pl-x 561/2023

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 62/2023 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.663/2009 şi (CE) nr.715/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE şi 2013/30/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE şi (UE) 2015/652 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr.525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, precum şi a Regulamentului (UE) 2022/2299 al Comisiei din 15 noiembrie 2022 de stabilire a normelor de punere în aplicare în ceea ce priveşte structura, formatul, detaliile tehnice şi procedurile pentru rapoartele naţionale intermediare integrate privind energia şi clima

Energie
Nov 29, 2023 09:01
Proiect de lege

Proiect de lege privind privind energia eoliană offshore

Energie
Nov 29, 2023 08:34
Proiect de lege

Proiect de lege privind privind energia eoliană offshore

Energie Mediu
Nov 29, 2023 08:26
Proiect HG STL

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei pe Termen Lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - Romania Neutră în 2050

Energie
Nov 28, 2023 16:38
Proiect de ordin

Proiect de ordin al Ministerului Energiei și al ANPC privind aprobarea Metodologiei de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor la nivelul Ministerului Energiei și al Autorității pentru Protecția Consumatorilor

Codul Muncii
Nov 28, 2023 15:58
Pl-x 436/2023

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr.367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr.53/2003 - Codul muncii

Energie
Nov 28, 2023 15:39
Pl-x 363/2023

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2023 pentru modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat intreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei

IM Professional

Preț pornind de la

700 € /domeniu

Solicită un demo gratuit

Abonează-te gratuit la
Fiscolitic

Primești săptămânal, pe mail, sinteza celor mai importante evoluții fiscale și politice.