Taxa pe soare

Articol scris de Eusebiu-Valentin Stamate, expert politici publice Issue Monitoring

Taxa pe soare se referă la introducerea unei taxe pentru autoconsumul de energie electrică, adică energia produsă de prosumatori și consumată de către aceștia, pentru nevoile lor.

OUG 163/2022 permite ANRE să introducă deja această taxă pentru mai multe categorii de prosumatori, cum ar fi beneficiarii programelor Casa Verde, Electric-Up sau RepowerEU, iar din 2026 pentru toate categoriile de prosumatori. Introducerea acestei taxe a fost justificată de Guvernul României ca fiind o obligație de transpunere a legislației europene în legislația românească.

TRANSPUNERE DIRECTIVĂ

La sfarsitul lui 2022, Guvernul a emis o ordonanță de transpunere a Directivei (UE) 2018/2001 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile în legislația românească. Aceasta acoperă o gamă largă de aspecte legate de promovarea și reglementarea utilizării energiei din surse regenerabile în România, inclusiv obiectivele pentru 2030, calculul ponderii energiei regenerabile, proiecte comune cu țări membre și țări terțe, creșteri de putere, proceduri administrative, acordarea autorizațiilor, notificări pentru racordarea la rețea, garanții de origine, accesul la rețele, prosumatori de energie regenerabilă și altele.

ORDONANȚA MODIFICĂ LEGEA NR. 220/2008 ȘI LEGEA ENERGIEI ELECTRICE ȘI A GAZELOR NATURALE NR 123/2012

Pe lângă transpunerea directivei, ordonanța modifica Legea nr. 220/2008 și Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (două dintre cele mai importante acte normative pentru sectorul energetic), cum ar fi redefinirea unor termeni precum „energie regenerabilă”, și introducerea unei noi obligații pentru clienții finali privind contribuția transparentă la costurile asociate introducerii sistemelor de măsurare inteligentă. Actul normativ mai include posibilitatea introducerii unei noi taxe pentru prosumatori, în anumite condiții, legate de sprijinul efectiv acordat energiei regenerabile autoproduse și caracteristicile instalațiilor utilizate, așa numita ”taxa pe soare”, măsură contestată atât de opoziție, cât și de mediul de afaceri.

ARTICOLUL 21 ALINEATUL 3

Articolul 21 alineatul 3 al ordonanței permite autorităților (Guvernul, ANRE) să introducă taxe și tarife pentru prosumatori în anumite condiții, cum ar fi primirea de fonduri de la stat sau depășirea unei puteri instalate de 30 kW. O altă condiție impune ca puterea totală instalată a prosumatorilor să depășească 8% din puterea totală instalată în România, începând din 2026.

Pe acest subiect, Ministerul Energiei a susținut la acel moment că încurajează producția de energie regenerabilă și creșterea numărului de prosumatori și a mai menționat că, în general, prosumatorii nu plătesc taxe, dar că Directiva 2018/2001 ar permite introducerea unei taxe în anumite condiții. În realitate, posibilitatea introducerii unei taxe este amânată până la finalul anului 2026 și presupune îndeplinirea mai multor condiții.

MODIFICAREA MODIFICĂRII

Deși intrată în vigoare de la sfărșitul lui 2022, ca orice act normativ de acest fel, respectiv ordonanță, trebuie dezbătută și votată de Parlament. La Senat, proiectul de aprobare a ordonanței a fost adoptat tacit, fiind depășit termenul de dezbatere.

La acest moment proiectul este încă în dezbatere la Camera Deputaților, din februarie 2023. De menționat însă, că pe 19 decembrie 2023, Comisia pentru industrii a emis un raport preliminar de admitere, cu amendamente admise, unde articolul 21 a fost modificat în sensul de clarificare a unor aspecte legate de atribuțiile Ministerului Energiei, respectiv de a asigura accesibilitatea autoconsumului de energie din surse regenerabile sau de a înlătura alte bariere de reglementare nejustificate din calea autoconsumului. Amendamentul respins a vizat eliminarea în totalitate a prevederii. În continuare, raportul trebuie aprobat sau modificat de celelalte comisii responsabile pentru raportul final, respectiv de Comisia pentru mediu.

ABROGAREA ARTICOLULUI 21 ALINEATUL 3

La scurt timp după intrarea în vigoare a ordonanței, un grup al deputaților neafiliați a inițiat un proiect de lege de aborgare al articolul 21, aliniatul 3. Inițial proiectul a primit un raport de respingere, însă a fost trimis spre reexaminare, unde a primit un raport de admitere, confirmând abrogarea articolului, fiind trimis mai apoi la camera decizională. La acest moment proiectul este încă în dezbatere la Camera Deputaților.

POATE IMPUNE GUVERNUL TAXA PE SOARE?

Da. Începând cu 2026, însă în condițiile în care și legislația va permite acest lucru. Conform parcursului legislativ de pâna la acest moment a celor două proiecte de la Parlament, cel de aprobare a ordonanței dar și cel de abrogare al articolululi 21, alineatul 3, sunt șanse foarte mari ca această prevedere să fie eliminată în totalitate până în 2026, respectiv eliminarea posibilității introducerii taxei pe soare. Totul va depinde de prevederile care vor fi aprobate și votate de Parlament.