Mai multă transparență pentru consumatori: legi noi privind protecția consumatorului din 2022

Autor: Daniel Dumitru 

În ce privește Protecția Consumatorului, printre principalele acte normative publicate sau inițiate în anul 2022 sunt: Directiva Omnibus (transpusă în România prin OUG 58/2022), HG 686/2022, Ordinul ANPC 467/2022, Ordinul ANPC 584/2022, Ordinul ANPC nr. 449/2022, Ordinul ANPC nr. 201/2022, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2022.

În cele ce urmează vom discuta puțin despre fiecare în parte. 

Sancțiuni pentru clauzele abuzive trecute în contracte

Directiva (UE) 2019/2161, cunoscută și sub numele de „Directiva Omnibus” a fost transpusă în legislația din România prin intermediul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2022, în luna mai. Scopul reglementării este acela de a moderniza cadrul legal aplicabil protecției consumatorilor și vizează clauzele abuzive în contractele încheiate de consumatori, practicile comerciale incorecte și drepturile consumatorilor în mediul online. 

Astfel, a fost introdusă posibilitatea aplicării de sancțiuni calculate pe baza cifrei de afaceri, conceptul de cazier comercial, în care sunt consemnate faptele și sancțiunile operatorilor economici, obligația ca instanțele de judecată să examineze din oficiu caracterul abuziv al unei clauze contractuale și să nu o aplice dacă se dovedește că este abuzivă, sau obligații de transparență sporită față de consumatori în legătură cu afișarea de recenzii, note, comentarii. 

Mai multă transparență în privința prețurilor reduse

O serie de acte normative vin în completarea OUG nr. 58/2022. Astfel, Hotărârea Guvernului nr. 686/2022 reglementează modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare privind informațiile pentru consumatori legate de reducerile de preț, reglementări care se aplică și vânzărilor în regim de outlet. 

Orice anunţ de reducere a prețului indică prețul anterior aplicat de vânzător în aceeași suprafață de vânzare pentru o perioadă determinată, înainte de aplicarea reducerii de preț, prețul anterior reprezentând cel mai scăzut preț practicat de vânzător în aceeași suprafață de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile înainte de data aplicării reducerii de preț. 

Dacă reducerea de preț este majorată treptat, fără ȋntrerupere, pe perioada aceleiaşi campanii de reducere, prețul anterior este considerat prețul fără reducere înainte de prima aplicare a reducerii de preț. 

Introducerea conceptului de Cazier Comercial

De asemenea, Ordinul ANPC nr. 467/2022 aprobă Procedura de lucru pentru stabilire și aplicare a sancțiunilor prevăzute în ordonanță, individualizate în funcţie de gravitatea şi durata faptei, de impactul produs asupra pieţei și a consumatorilor, cu respectarea principiilor eficacităţii, proporţionalităţii şi al efectului descurajator al sancţiunii aplicate. 

În continuare, Ordinul ANPC nr. 584/2022 stabilește datele cuprinse în cazierul comercial, procedura și instrucțiunile de completare a evidenței deținute de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor pentru încălcările în mod repetat ale drepturilor consumatorilor de către operatorii economici sancţionaţi pentru abaterile din domeniu. 

Înregistrarea în cazierul comercial se efectuează în mod obligatoriu de către comisarul titular al procesului verbal de constatare a contravenției, prin înscrierea tuturor datelor de identificare ale operatorului economic și completarea tuturor informațiilor din cazierul comercial, în termen de maxim 2 zile după comunicarea procesului verbal de constatare a contravenției 

Soluționarea litigiilor de către consumatori

Ordinul ANPC nr. 449/2022 privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor, asigură o mai bună informare a consumatorilor din România cu privire la mecanismul alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluţionare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianţii, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate de către Direcția SAL într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil. 

Declarația nutrițională, trecută la vedere pe ambalaj!

Ordinul ANPC nr. 201/2022 privind furnizarea de informaţii la comercializarea produselor finite/mâncărurilor furnizate de unitățile de restaurație colective stabileşte modalităţile de informare a consumatorilor cu privire la informaţiile privind produsele finite/mâncăruri preparate și/sau oferite spre comercializare consumatorului pentru consumul pe loc sau la domiciliu de către unitățile de restaurație colectivă. 

Astfel, informațiile privind declaraţia nutriţională trebuie să conțină valoarea energetică şi catităţile de grăsimi, de acizi graşi saturaţi, de zaharuri şi de sare și să fie înscrise într-un loc vizibil, uşor accesibil, lizibil, de neşters şi nu trebuie să fie ascunse de alte materiale scrise sau fotografice, langă produs, pe un panou/meniu. Ordinul va intra în vigoare la data de 15 martie 2023. 

Protecție împotriva majorărilor nejustificate ale prețurilor

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2022, ce are scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a unei bune funcționări a pieței interne, reglementează aspecte referitoare la protejarea directă sau indirectă a consumatorilor împotriva unor majorări nejustificate de prețuri și disfuncţionalități evidente ale pieţei, în perioadele de stare de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate și stare de război, stare de asediu şi stare de urgenţă, stare de alertă sau alte situații de criză stabilite explicit prin acte normative. 

Astfel, Guvernul României, va stabili, prin hotărâre de Guvern, pentru o perioadă determinată, produsele sau categoriile de produse și/sau serviciile considerate în situație de risc speculativ ce pot afecta buna funcționarea a economiei sau bunăstarea consumatorului, și va detalia procedura de analiză, aplicare și colaborare dintre ANPC, Consiliul Concurenței, ANAF și alte autorități sau instituții publice competente pentru punerea în aplicare a prevederilor. 

Protecția intereselor colective ale consumatorilor

Proiectul de lege privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor, prin intermediul căruia entitățile calificate care reprezintă interesele colective ale consumatorilor să introducă, în cadrul unei proceduri judiciare, acțiuni în reprezentare atât pentru obținerea unor măsuri de încetare, cât și pentru obținerea unor măsuri reparatorii împotriva comercianților care încalcă dispozițiile prevederilor legale și  urmărește îmbunătățirea accesului consumatorilor la justiție și oferă totodată garanții adecvate pentru evitarea abuzului de procedură. 

Proiectul a fost publicat în consultare publică în luna septembrie de către Ministerul Economiei, nefiind încă în vigoare, și urmează a se aplica acțiunilor în reprezentare introduse la 25 iunie 2023 sau după această dată. 

Tot în categoria inițiativelor înregistrate anul trecut care se află în proces de dezbatere este și o propunere legislativă, inițiată de parlamentarii AUR, prin care se interzice producţia, transportul ori comercializarea de produse sau prestarea de servicii, după caz, care nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin lege sau de bunuri a căror provenienţă nu este dovedită. 

De asemenea, propunerea extinde sfera organelor competente care pot constata și aplica contravenții, și prevede că toate informaţiile privitoare ia produsele şi serviciile oferite consumatorilor, documentele însoţitoare, inclusiv cele referitoare la informaţiile privind securitatea produsului şi instrucţiunile de utilizare dar şi instrucţiunile, indicatorii şi parametrii afişaţi în timpul funcţionării produsului, precum şi contractele, inclusiv cele reformulate, trebuie să fie scrise în limba română. Informația este vitală, așa că nu ratați nici modificările legislative din sectorul financiar bancar 2022.