Cum s-a schimbat CODUL FISCAL în 2022: Analiza principalelor modificări legislative în domeniul fiscal

Autor: Cezar Petrescu – Analist politici publice 

Începem această secțiune rezervată principalelor modificări fiscale care au avut loc în 2022 cu celebra OG 16/2022 (actuala Lege 370/2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1228), care a adus un set important de schimbări Codului fiscal, cu impact asupra mai multor industrii și domenii. 

Cum afectează modificarea Codului Fiscal domeniul tău de activitate

Astfel, aici regăsim majorarea cotei impozitului pe dividende, de la 5% la 8%; reducerea plafonului veniturilor obținute de microîntreprinderi în anul precedent, de la 1.000.000 euro la 500.000 euro sau scăderea pragului de venit (de la 30.000 lei la 10.000 lei) pentru scutirea de impozit pe venit pentru cei din construcții, industria alimentară și domeniul agricol. 

În plus, este impus entităţilor care aleg să beneficieze de regimul fiscal al microîntreprinderii să aibă cel puţin un angajat și este eliminată cota de impozitare de 3%, fiind introdusă cota unică de 1% în toate situaţiile. 

În ce privește munca part-time, Ministerul Finanțelor a emis Ordinul 1855/2022, prin care a fost stabilit o noua obligatie pentru angajatii cu mai multe contracte individuale de muncă part-time. Actul normativ prevede că angajații care dețin mai multe CIM part-time au obligația de a depune lunar la fiecare angajator o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca realizeaza venituri in baza a doua sau mai multe CIM. 

Termenul de depunere a declarației pe propria răspundere la fiecare angajator este până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituite drepturile salariale, fiind reglementată astfel și obligația angajatorului de a înregistra și de a ține evidența acestor declarații. 

Această măsură a fost luată în contextul în care OG 16/2022 a introdus noi norme care au impus angajatorilor să le plătească angajaților cu contracte part-time contribuțiile unui salariu minim pe economie. Nedepunerea declarațiilor ar atrage cu sine plata pentru fiecare CIM a contribuțiilor unui salariu minim pe economie. 

Monitorizarea bunurilor în timp real, cu sistemul RO e-Transport

Sistemul RO e-Transport, reglementat în 2022 prin intermediul mai multor acte normative, are scopul de a monitoriza în timp real circulația bunurilor cu un risc fiscal ridicat pe teritoriul României. 

Acest sistem se dorește a fi un factor major în îmbunătățirea sistemului de colectare a taxelor și impozitelor și în combaterea evaziunii fiscale. Bazele regulamentul sistemului RO e-Transport este stabilit prin OUG 41/2022, în timp ce categoriile de vehicule de transport și bunurile cu risc fiscal ridicat monitorizate prin acest sistem sunt prevăzute în Ordinul ANAF 802/2022 și Ordinul comun ANAF/AVR 2545/6316/2022

Sancțiunile pentru nerespectarea sistemului devin aplicabile din 1 ianuarie 2023 prin intermediul OUG 132/2022. Nu în ultimul rând, același act normativ prevede că în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor, ANAF asigură accesul informatic direct al Poliției Române la Sistemul RO e-Transport. 

Factura electronică în România

Formularea caracteristicilor principale privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România a fost realizată inițial prin OUG 120/2021. Totuși, anul 2022 a adus o serie de adăugiri și modificării cadrului legal privind RO e-factura. Astfel, începem cu Ordinul ANAF 12/2022, care a stabilit o serie de produse cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B. Aici amintim prezența fructelor, legumelor și a altor plante comestibile, băuturile alcoolice, produsele minerale, îmbrăcămintea și încălțămintea. 

Obligativitatea folosirii electronice RO e-Factura a fost introdusă prin Legea 139/2022, care aprobă OUG 120/2021. Astfel, prin adoptarea unui amendament la raportul Comisiilor de la Camera Depuțaților s-a decis ca începând cu data de 1 iulie 2022, operatorii economici stabiliți în România au obligația, în relația B2G, să emită facturi electronice și să le transmită prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. 

Îmbunătățirea relației dintre autoritățile fiscale și platitorii de taxe și impozite a văzut o îmbunătățire prin publicarea Ordinului ANAF 1090/2022, privind comunicarea prin mijloace electronice între organul fiscal central și persoane fizice, juridice sau alte entitați fără personalitate juridică. Acest ordin stabilește regulile pentru comunicare, acces, utilizare și furnizare a serviciilor prin intermediul SPV (Spațiul public virtual). 

De asemenea, se reglementează identificarea electronică a utilizatorilor, documentele și informațiile care pot fi transmise prin intermediul SPV, precum și modul în care se pot efectua plățile. Ordinul ANAF 1090/2022 descrie, de asemenea, condițiile de renunțare, oprire a accesului și modificare a termenilor și condițiilor de utilizare a SPV, precum și funcționalitățile acestuia, cum ar fi buletinul informativ, programarea on-line și formularul de contact. 

Informația este vitală, așa că nu ratați nici modificările legislative din sectorul financiar bancar 2022.