Legi sănătate 2022: Modificări semnificative în domeniu + TELEMEDICINA are un cadru legal!

Autor: Daniel Dumitru – Public Policy Analyst

În domeniul Sănătății, anul 2022 a fost marcat de o relativă stabilitate în ceea ce privește conducerea instituțiilor din domeniu. Au apărut atât modificări cu privire la campania de vaccinare anti-COVID-19, elaborarea unei noi strategii de sănătate, lansarea Planului Național de Combatere a Cancerului, precum și în ce privește alte patologii, precum tuberculoză și HIV, sau aprobarea Programului Operațional Sănătate.

Modificări la nivelul instituțiilor din domeniul sănătății 

În ceea ce privește modificările la nivelul principalelor instituții din domeniul Sănătății, anul 2022 a oferit o oarecare stabilitate comparativ cu anii trecuți. Astfel, Alexandru Rafila a rămas la conducerea Ministerului Sănătății iar Adela Cojan în funcția de Președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. 

În schimb, conducerea Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a suferit modificări odată cu trecerea activității acestuia în responsabilitatea Ministerului Sănătății: Valeriu Gheorghiță a fost înlocuit de Andrei Baciu, secretar de stat al Ministerului Sănătății. 

De asemenea, la conducerea Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a fost numit Răzvan Prisada, fost vicepreședinte al Colegiului Farmaciștilor din România.

Noutăți referitoare la vaccinarea anti COVID-19

Odată cu trecerea activităților CNCAV în atribuțiile Ministerului Sănătății, vaccinarea anti COVID-19 a fost introdusă în programul anual de vaccinare al Ministerului, pentru a se desfășura în cadrul cabinetelor medicilor de familie și în unele unități sanitare. 

De asemenea, proiectul de lege referitor la obligativitatea vaccinării pentru anumite categorii de persoane a rămas blocat în Parlament, iar restricțiile introduse în timpul pandemiei au fost transformate în recomandări.

Strategia Națională de Sănătate și Planul de Combatere a Cancerului

La începutul anului 2022 a fost lansat Planul Național de Combatere a Cancerului, care, ulterior, a fost dezbătut și adoptat în parliament, legea de aprobare intrând în vigoare la 1 ianuarie 2023. 

Planul se implementează pentru perioada 2023 – 2030 şi reprezintă principalul document de politică publică ce fundamentează măsurile de prevenire şi combatere a cancerului la nivel national, având ca scop prevenirea cancerului, diagnosticarea timpurie și eficientă și îmbunătățirea tratamentului. Normele de aplicare şi de implementare a planului urmează să fie aprobate la 180 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Ministerului Sănătății a elaborat o nouă Strategie Națională de Sănătate pentru România până în 2030, care urmează să intre în vigoare în 2023. 

Documentul reprezintă cadrul de politică strategică națională pentru sănătate, iar elaborarea sa a luat în calcul recomandările de țară formulate de Comisia Europeană cu privire la sistemul sanitar și conține și un plan de acțiune cu măsuri propuse și termene clare de realizare pentru perioada 2023-2030, printre care se numără: 

💊 creșterea finanțării sistemului prin eliminarea treptată a excepțiilor de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate și introducerea de asigurări private de sănătate și contribuții personale ponderate, 

💊 introducerea unei coplăți pentru alegerea medicului în sistemul medical public, în ambulatoriu și în spital, 

💊 constituirea de rețele teritoriale pentru furnizarea integrată a serviciilor de sănătate pentru principalele patologii, sau revizuirea sistemului de stabilire a prețurilor medicamentelor. 

În prezent, proiectul strategiei este dezbătut în cadrul unui grup de lucru format din reprezentanți ai comisiilor de specialitate ai Ministerului Sănătății, pentru armonizarea cu strategiile sectoriale specifice.

Strategia Națională de Control a Tuberculozei

A fost aprobată Strategia națională de control al tuberculozei în România pentru perioada 2022—2030, realizată în vederea atingerii unui obiectiv ambițios: acela de a încerca eliminarea tuberculozei până în 2035. 

Noua strategie propune două schimbări majore, respectiv utilizarea optimă a intervențiilor existente și atingerea obiectivului de acoperire universală cu servicii de sănătate pentru intervenții esențiale de prevenire, tratament și îngrijire și abordarea determinanților sociali și a consecințelor tuberculozei și utilizarea pe scară largă a noilor instrumente, inclusiv a vaccinurilor pre- și post-expunere, a testelor diagnostice la punctele de îngrijire și a unor regimuri de tratament mai scurte pentru tuberculoză.

Lege nouă referitoare la controlul și prevenirea infecției cu HIV/SIDA

De asemenea, a fost aprobată Strategia națională pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infecție cu HIV/SIDA în perioada 2022 – 2030. Acesta reprezintă documentul orientativ principal de politică publică pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea programelor şi proiectelor naționale şi locale de intervenție în domeniul supravegherii, controlului și prevenirii cazurilor de infecție cu HIV/SIDA în România. 

Potrivit noii strategii, obiectivul de sănătate prioritar pentru România cu privire la HIV/SIDA este menținerea profilului de țară cu incidență redusă a HIV și prevede următoarele direcții strategice:

💊 Prioritizarea intervențiilor de prevenire, 

💊 Utilizarea testării HIV ca poartă de intrare în tratament, 

💊 Asigurarea accesului universal la tratamentul ARV ca modalitate de prevenire a noilor infecții HIV, 

💊 Asigurarea unui mediu propice și Coordonarea în implementarea răspunsului național HIV/SIDA.

Telemedicina: oficial aprobată pentru o serie de specialități

Tot în 2022 au fost aprobate normele de aplicare a serviciilor de telemedicină. Cu această ocazie s-au stabilit specialitățile medicale și lista serviciilor medicale de telemedicină, precum și condițiile de organizare, funcționare și modalitățile de acordare a acestor servicii. 

Astfel, pot fi acordate servicii medicale prin telemedicină în specialități începând de la anatomie patologică, alergologie și imunologie clinică, boli infecțioase, cardiologie, chirurgie, diabet, hematologie, până la oncologie, oftalmologie, neurologie, sau medicină nucleară. 

Serviciile de telemedicină se programează în mod similar cu serviciile medicale acordate față în față, astfel încât în momentul în care sunt furnizate serviciile medicale la distanță medicul să aibă acces la fișa pacientului, respectiv la informațiile relevante pentru starea de sănătate a acestuia.

Cum se realizează testările de medicamente începând cu 2022

Ministerul Sănătății a elaborat reglementări privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman, care transpun în legislația românească ultimele regulamente europene în acest domeniu. Noile norme prevăd că Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România emite autorizația pentru desfășurarea studiului clinic intervențional, pentru modificări substanțiale ale acestuia, sau decizia privind refuzul autorizării studiului clinic intervențional, și cuprind prevederi și în legătură cu persoanele care evaluează cererea de autorizare a unui studiu clinic intervențional și cu modalitățile de recrutare și de obținere a consimțământului informat al subiecților, pentru înrolare în studiile clinice.

5,8 miliarde de euro în Programul Sănătate 2021-2027

În ceea ce privește finanțarea din domeniu, Programul Sănătate 2021 – 2027  a fost aprobat de Comisia Europeană, cu o alocare totală de 5,8 miliarde de euro care include și o componentă de împrumut de 2 miliarde de euro. 

În cadrul programului au fost stabilite 7 priorități care vizează creșterea capacității sistemului de sănătate de a fi mai incluziv, oferind acces la servicii de calitate și siguranță tuturor cetățenilor: 

💊 Asistență medicală primară, comunitară, ambulatoriu și servicii de prevenție, 

💊 Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice, 

💊 Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, 

💊 Investiții în infrastructura spitalicească, inclusiv spitale regionale, 

💊 Cercetare în domeniul medical, 

💊 Digitalizarea sistemului medical și Investiții în domeniile oncologie și transplant.

Tot în zona de finanțare, o serie de măsuri cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență au fost implementate, printre care putem menționa: instituirea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate, Strategia Multianuală pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în Sănătate 2022-2030. 

Nu în ultimul rând au fost lansate apeluri pentru finanțarea învestițiilor în cabinetele medicilor de familie, unități de asistență medical ambulatorie, centre comunitare integrate, cabinet de planificare familială, secții de terapie intensivă pentru nou-născuți, echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale și infrastructura spitalicească.

Informația este vitală, așa că nu ratați nici modificările legislative din sectorul financiar bancar 2022.