Ordonanțe în domeniul financiar si economic

În vacanța parlamentară din lunile iulie și august 2021, Parlamentul a abilitat Guvernul să emită ordonanțe în peste 40 de domenii importante pentru mersul economiei și al societății. Rectificarea bugetară sigur se va realiza în această vară, fiind deja anunțată de premier. În lupta pentru alegerile din PNL, această rectificare bugetară este și un instrument de câștigare a unor voturi. Păcat.

În domeniul financiar și economic Guvernul a solicitat o list de 16 acte normative:

 1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;
 2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
 3. reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
 4. modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 5. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare, aprobată cu completări prin Legea nr. 99/2018, cu completările ulterioare;
 6. reglementări privind conversia în acțiuni a obligațiilor fiscale ale unor operatori economici din industria de apărare care funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;
 7. stabilirea unor măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare;
 8. modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
 9. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, precum și aprobarea aderării și plății unor cotizații la organisme internaționale;
 10. modificarea Legii nr. 422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri;
 11. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 12. modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 13. modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice;
 14. modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 15. reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România;
 16. măsuri pentru asigurarea conservării și pazei activelor realizate de România pentru Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog – Ucraina până la data valorificării acestora și abrogarea Legii nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog – Ucraina și asigurarea resurselor de finanțare necesare, republicată, cu modificările ulterioare.