O nouă propunere legislativă privind schimbările climatice

banner cu 3 imagini energie verde

Articol scris de Eusebiu Stamate, Public Policy Analyst @Issue Monitoring

Ieri, a fost prezentată o nouă propunere legislativă care urmărește integrarea măsurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în strategiile, politicile și programele naționale. Această inițiativă neașteptată, lansată de parlamentarii coaliției PSD-PNL și UDMR, are șanse mari să fie adoptată, având în vedere că alianța de guvernare deține majoritatea în Parlament și poate asigura un vot favorabil pentru prioritățile sale. Cu toate acestea, deoarece Parlamentul va intra în curând în vacanță până în septembrie, propunerea ar putea avansa doar în prima jumătate a următoarei sesiuni parlamentare sau chiar spre sfârșitul anului.

Aspecte cheie ale propunerii legislative:

 1. Obiectiv:
  1. Atingerea neutralității climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea rezilienței la schimbările climatice.
  1. Stabilirea de obiective intermediare, construirea rezilienței, monitorizarea progresului, asigurarea accesului public la informații și consultare, și stabilirea unui cadru financiar.
 2. Principii:
  1. Politici climatice bazate pe legalitate, reducere echitabilă a emisiilor, predictibilitate, cooperare, transparență și transversalitate.
  1. Promovarea competențelor în domeniul acțiunilor climatice (educație, conștientizare, formare, participare publică) și respectarea drepturilor omului și a egalității de gen.
  1. Integrarea adaptării și atenuării schimbărilor climatice în toate politicile și activitățile sectoriale.
 3. Consiliul Științific Consultativ pentru Climă (CSCC):
  1. Înființarea unui consiliu de 15 membri cu mandate de 4 ani, selectați pe baza excelenței științifice și a experienței.
  1. CSCC va oferi consultanță privind politicile climatice, va aproba proiecte legislative, va colabora cu entități naționale și internaționale și va elabora rapoarte de evaluare a politicilor climatice.
 4. Obiective de reducere a emisiilor:
  1. Țintă de emisii nete zero până în 2050, cu obiective intermediare pentru 2030 și 2040.
  1. Obiective de reducere a emisiilor specifice sectoriale pentru energie, transport, construcții, industrie, agricultură, deșeuri și utilizarea terenurilor.
 5. Politici de adaptare la efectele schimbărilor climatice:
  1. Îmbunătățirea adaptării și rezilienței la schimbările climatice prin soluții inovatoare, prioritizate și strategii naționale actualizate periodic.
 6. Monitorizare și raportare:
  1. Transmiterea inventarului național de emisii și a rapoartelor de transparență conform Acordului de la Paris.
  1. Includerea capitolelor de monitorizare și evaluare în fiecare plan sectorial de atenuare.
 7. Dispoziții finale:
  1. Guvernul va adopta norme metodologice și actele normative necesare în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Context legislativ:

România lucrează la adoptarea unei legislații cuprinzătoare privind clima, în conformitate cu directivele UE, având ca scop reducerea impactului schimbărilor climatice asupra ecosistemelor și societății. Aceasta prevede înființarea unui Consiliu Consultativ Științific pentru a asigura transparența în formularea politicilor și prevede sprijinirea tranziției economice prin crearea de locuri de muncă verzi și diversificarea sectorială. De asemenea, legea prevede promovarea dialogului incluziv pentru a spori eficiența politicilor și reziliența comunităților. Prin prioritizarea strategiilor de adaptare și alinierea cu acordurile climatice internaționale, România urmărește să contribuie la eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice și să asigure un viitor sustenabil.

Observații:

 • Această mișcare legislativă pare a fi o inițiativă electorală strategică.
 • Propunerea actuală nu conține detalii substanțiale privind implementarea și măsurile acționabile dincolo de înființarea CSCC.
 • Propunerea menționează că autoritățile publice responsabile vor urmări să organizeze un proces incluziv și accesibil de consultare publică la toate nivelurile, inclusiv la nivel național și local, implicând mediul academic, afacerile, cetățenii, investitorii, asociațiile, fundațiile și societatea civilă. Acest proces vizează schimbul de bune practici, identificarea acțiunilor pentru îndeplinirea obiectivelor climatice și analiza progresului. Această prevedere este vagă și lipsită de claritate cu privire la termenele de execuție și metode, presupunând că acestea vor fi clarificate în viitoarele norme metodologice.

Pe măsură ce România continuă să își urmeze calea spre neutralitatea climatică, este esențial să monitorizăm dezvoltarea și implementarea legislației privind clima pentru a ne asigura că aceasta abordează eficient provocările climatice ale țării.