energie

Uniunea Europeană a început demersurile pentru liberalizarea pieței energetice în anii 2000 fiind un demers care dorește ca alimentarea cu gaze naturale și energie electrică sa fie cât mai eficientă pentru toate Statele Membre, crescând competiția între jucătorii de pe piața energetică. În acest articol vom începe prin a înțelege ce înseamna de fapt liberalizarea pieței energetice și ce presupune procesul de liberalizare, apoi vom vorbi despre eforturile depuse la nivel European în ultimiii ani. În final vom vedea care este situația din România și cum ne va impacta liberalizarea pieței energetice care ar trebui sa aibă loc în ianuarie 2021.

Ce este liberalizarea pieței energetice?

Producția de energie este complet diferită de alte industrii deoarece energie electrică nu poate fi stocată și nu poate fi diferențiată din punct de vedere al calității. Într-o piață în care energie nu este liberalizată, statul deține toate mijloacele de producție și distribuție a energiei prin companii cu capital de stat. În anii nouăzeci majoritatea statelor Europene aveau o piață energetică dependentă de stat.

Liberalizarea pieței energetice presupune privatizarea companiilor de producție și distribuție cu capital de stat, separarea pe segmente de piață competitive și restructurarea sistemelor care distribuie energia către consumatori, astfel încât anumite companii se pot ocupa de producție și altele de distribuția energiei. De asemenea, procesul de privatizare presupune existența unor mijloace de verificare și asigurarea unei piețe în care competiția este corectă precum și sancționarea operatorilor care încalcă regulile concurențiale. Mai mult decât atât, într-o piață energetică liberlizată intervenția statului în această industrie este minimă, eliminând prețurile reglementate pentru consumatorii finali.

Care sunt beneficiile liberalizării pieței energetice?

Principalul beneficiu al liberalizării pieței energetice își are originea în concurența care se creează în piață. Concurența crește disponibilitatea și rapiditatea cu care se distribuie energia electrică și gazele naturale. De asemenea, stabilirea transparentă a prețurilor duce și la diversificarea producției de energie electrică, existând mai multe variante printre care folosirea turbinelor pe gaz și energia nucleară. Mai mult decât atât, datorită faptului că producătorii și distribuitorii vor sa rămâna competitivi s-a înregistrat o scădere a prețurilor la consumatorul final și o scădere în importul de energie, fiind mai profitabil și mai benefic pentru companii să recurgă la mijloace interne de producție și extracție.

Rolul Uniunii Europene în liberalizarea pieței energetice

În anii nouăzeci Uniunea Europeană a început diverse demersuri pentru a încuraja Statele Membre să liberalizeze piețele energetice odată cu implemenetarea Pieței Unice. Liberalizarea piețelor a devenit o necesitate atunci când s-a constatat că diferențele de prețuri plătite pentru energie în Statele Membre încurajau companiile să se relocheze în țări unde ar fi obținut profituri mai mari. Printre măsurile adoptate de Uniunea Europeană se numără creșterea interconectării dintre Statele Membre, stabilirea unor reguli de tranzacționare dintre state, având ca obiectiv final crearea unei piețe energetice europene unice.

Primele directive Europene care privesc liberalizarea piețelor energetice au fost adoptate în anul 1996 pentru piața energiei electrice și în anul 1998 pentru piața gazelor naturale, iar Statele Membre au fost obligate să le transpună în legislația națională până în anul 2000. Al doilea pachet legislativ ce privește piața energetică a fost adoptat de Parlamentul European în anul 2003, urmând să intre în vigoare cel târziu în anul 2007. Acest pachet legislativ introducea opțiunea pentru consumatorii casnici și pentru consumatorii industriali de a-și alege furnizorii de energie electrică și gaze.  Al treilea set de directive a fost adoptat în 2009, acesta punând bazele pieței unice energetice.

Măsurile adoptate în România

Liberalizarea pieței energetice din România a început abia în anul 2012 când Președintele a promulgat Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale Nr. 123/2012 care transpune directivele Europene adoptate în 2009 și care stabilea un calendar al liberalizării. Din 2012 și până în 2018 au existat o serie de măsuri care stabileau cadrul legislativ pentru liberalizarea completă a pieței energetice.

În anul 2018 au fost adoptate două acte normative care merg împotriva trendului de liberalizare. În primul rând avem Legea nr. 167/2018 pentru modificarea și completarea Legii Energiei Electrice și a Gazelor Naturale. Această lege prevede ca de la 1 ianuarie 2019, toți actorii de pe piața de gaze naturale au obligația de a încheia contracte pe piața reglementată care să însumeze minimum 50% din producția lor de gaze naturale. În al doilea rând ar trebui să ne uitam la faimoasa Ordonanță de Urgență Nr. 114/2018 care plafonează atât prețul energiei electrice cât și pe cel al gazelor naturale. Aducând reglementări noi pieței energetice, efectul Ordonanței 114 a fost resimțit și la nivelul consumatorilor, fiind înregistrate prețuri crescute și o creștere a importului de gaze naturale și energie electrică.

În ianuarie 2020, Guvernul a emis o altă Ordonanță de Urgență Nr. 1/2020 care aduce modificări semnificative Ordonanței de Urgență Nr. 114/2018 și dorește eliminarea taxei de 2% pe profit în rândul companiilor producătoare de energie. De asemenea, această Ordonanță adoptă o serie de măsuri care să elimine prețul fix impus în prezent producătorilor.

În declarațiile sale recente, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a adus asigurări că liberalizarea pieței de gaze naturale pentru consumatorii casnici se va întâmpla începând cu 1 iulie 2020, iar piața energiei electrice va fi liberalizată din data de 1 ianuarie 2021.

Liberalizarea pieței energetice va aduce beneficii atât la nivelul producătorilor și distribuitorilor care își vor putea seta singuri prețurile și vor putea produce și distribui energiei mai eficient, cât și la nivelul consumatorilor care își vor putea alege furnizorii de energie de pe o piață competitivă și echitabilă.