Issue Monitoring – companie de monitorizare legislativă, își crește impactul social, devenind Unitate Protejată Autorizată 

unitate protejata autorizata

Autor: Nora Maftei, Specialist Social Media @Issue Monitoring

Issue Monitoring, platforma de monitorizare legislativă, a fost înființată în 2015 pe baza principiilor de economie socială și a experienței fondatorului său, Octavian Radu Rusu, în societatea civilă. Astăzi, compania face încă un pas în direcția consolidării misiunii sociale și obține acreditarea ca și unitate protejată. 

”Ne-am dorit încă de la început să oferim un mediu incluziv pentru persoanele din grupuri defavorizate și să integrăm diferențele și atuurile lor într-o echipă performantă, dispusă să îmbrățișeze diversitatea. Prima persoană cu handicap s-a alăturat echipei de profesioniști în monitorizare legislativă acum 2 ani. De atunci alți doi colegi cu dizabilități s-au angajat să monitorizeze, raporteze și analizeze informația legislativă pentru peste 45 de companii care lucrează cu noi. ” Octavian Rusu, CEO Issue Monitoring.  

Recent, Issue Monitoring a primit autorizația de Unitate Protejată Autorizată, o recunoaștere a eforturilor noastre de a oferi un spațiu sigur, confortabil, echitabil și bineînțeles, incluziv pentru angajații noștri, persoane cu dizabilități. Obținând acest statut de Unitate Protejată, Issue Monitoring oferă posiblitatea clienților și partenerilor să deruleze contracte de achiziție sustenabile și cu impact social. În ultimul timp s-a vorbit mult despre acțiunile responsabile de mediu pe care ar trebui să le aibă în vedere orice companie și mai puțin de acțiunile cu un impact social. Noi ne-am dorit să înclinăm balanța. 

Știm că noțiunea de ”Unitate Protejată Autorizată” nu este tocmai cunoscută de majoritatea business-urilor, de aceea ne propunem ca în acest articol să te familiarizăm cu: 

Ce este o Unitate Protejată Autorizată? 

Cine poate înființa o UPA? 

Care sunt beneficiile pe care le are o UPA? 

Care sunt beneficiile de care se bucură colaboratorii unei Unități Protejate Autorizate? 

Directiva UE și modificarea obligației de raportare ESG 

Ce este o Unitate Protejată Autorizată? 

”Conform legii 448/2006, unitatea protejată autorizată este entitatea de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul căreia sunt angajate minimum 3 persoane cu handicap, care reprezintă cel puțin 30% din numărul total al angajaților, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților, precum și orice formă de organizare aleasă pentru desfășurarea unei activități economice de către o persoană fizică deținătoare a unui certificat de încadrare în grad de handicap.” ANPD 

Prin urmare, o unitate protejată poate fi o entitate: 

  1. De drept public sau privat 
  1. Cu gestiune proprie 
  1. Cu minimum 3 persoane cu handicap angajate care reprezintă cel puțin 30% din numărul total al angajaților.  

Cine poate înființa o Unitate Protejată Autorizată? 

Există 3 condiții pe care o entitate trebuie să le îndeplinească pentru a putea aplica pentru autorizare: 

  1. ”să fie cu personalitate juridică și gestiune proprie, cu minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III angajate, reprezentând cel puțin 30% din numărul total al angajaților, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide gradul III să reprezinte cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților; 
  1. să fie fără personalitate juridică, sub formă de secție, atelier sau altă structură cu gestiune proprie, din cadrul operatorilor economici, instituțiilor publice ori din cadrul organizațiilor neguvernamentale, cu minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III angajate, reprezentând cel puțin 30% din totalul angajaților secției/atelierului/structurii respective, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților secției, atelierului sau structurii; 

3. să fie persoană fizică deținătoare a unui document care atestă încadrarea în grad de handicap/invaliditate gradul III, în situația în care: 

     (i) este autorizată în baza unei legi speciale să desfășoare activități independente, atât individual, cât și în una dintre formele de organizare ale profesiei respective, reglementate potrivit legii; 

     (ii) este persoană fizică autorizată; 

     (iii) este membru titular al unei întreprinderi individuale ori al unei întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;„ Agenția Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. .  

Dacă îndeplinești una din condițiile de mai sus, poți începe să întocmești dosarul de autorizare. Actele care trebuie incluse în dosar le găsești aici.   

Care sunt beneficiile unei Unități Protejate Autorizate?

Conform legii 448/2006 unitățile protejate autorizate beneficiază de scutire la plată a impozitului pe profit, cu condiția ca cel puțin 75% din fondul obținut prin scutire să fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achiziționarea de echipamente tehnologice, mașini, utilaje, instalații de lucru și/sau amenajarea locurilor de muncă protejate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

Angajatorii cu mai mult de 50 de angajați care nu doresc să angajeze persoane cu dizabilități, pot opta pentru alternativele oferite de Legea 448/2006 ART. 78 (modificat prin OU 86/2008): 

a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă prevăzute de lege pentru persoanele cu handicap; Formula de calcul a cuantumului amenzii lunare: 0,04 X 300 X numărul de angajați. 

b) să achiziționeze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condițiile prevăzute la lit. a). 

Care sunt beneficiile de care se bucură colaboratorii unei Unități Protejate Autorizate? 

Colaborarea cu o unitate protejată vine cu o serie de beneficii atât pentru companii, cât și pentru comunitatea și mediul în care ne desfășurăm activitatea: 

În primul rând, companiile care colaborează cu o unitate protejată își cresc la rândul lor responsabilitatea socială, contribuind la integrarea și sprijinirea persoanelor cu dizabilități în forța de muncă.  

Îl al doilea rând, vor fi promotori ai diversității și incluziunii. Colaborarea cu o unitate protejată promovează diversitatea în cadrul companiei și aduce o perspectivă incluzivă în mediul de lucru. 

Îl al treilea rând, conform Directivei Europene privind raportarea corporativă de sustenabilitate (CSRD) companiile mari, cu peste 500 de angajați vor avea de raportat, pe lângă situația financiară și acțiunile sociale și de mediu.  

În al patrulea rând, există avantaje financiare pentru companiile care colaborează cu Unități Protejate. Potrivit art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea 448/2006 – persoanele juridice cu cel puțin 50 de angajați, dar care nu angajează persoane cu handicap, in proporție de minim 4% din numărul total de angajați, pot opta pentru achiziționarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitățile protejate autorizate (UAP), pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe tara înmulțit cu numărul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap. 

In al cincilea rând, imaginea unei companii care își demonstrează angajamentul și responsabilitatea socială cântărește greu în ochii clienților care vor simți și ei participanți la crearea unui context social mai bun prin achiziția produselor/serviciilor companiei. 

Directiva UE și modificarea obligației de raportare ESG

Pe data de 10 noiembrie 2022, Parlamentul European a adoptat textul final al Directivei privind raportarea corporativă de sustenabilitate (CSRD), care va impune companiilor ce își desfășoară activitatea în Uniunea Europeană (UE) să facă publice informații și date referitoare la aspecte legate de mediu, social și guvernanță. 

Directiva (CSRD) obligă companiile cu peste 500 de angajați să facă raportări pe criterii de sustenabilitate începând cu exercițiul financiar al anului 2024, urmând ca din 2025 și 2026, obligativitatea să se extindă și către companiile cu peste 250 de angajați și ulterior către companiile mijlocii și mici. 

Se preconizează că această Directivă va avea impact asupra a aproximativ 50.000 de societăți la nivelul UE (față de 11.700 în prezent). 

Ce înseamnă asta, mai exact? Declarațiile financiare și cele de sustenabilitate vor fi strâns legate. Raportarea efectuată cu privire la factorii sociali, precum și la factorii de mediu și de guvernanță ar trebui să fie proporțională cu domeniul de aplicare și cu obiectivele Directivei Europene modificate. Standardele de raportare privind durabilitatea care abordează ocuparea forței de muncă și incluziunea persoanelor cu dizabilități ar trebui să specifice, printre altele, informațiile care trebuie raportate cu privire la măsurile de accesibilitate luate de întreprindere, pentru o mai bună incluziune a persoanelor cu dizabilități.  

Ce înseamnă această Directivă pentru persoanele cu dizabilități? 

Raportarea socială a companiilor ar trebui să vină cu o conștientizare a nevoii de incluziune a persoanelor cu handicap și cu adoptarea unor măsuri clare pentru clădirea unui mediu de lucru în care egalitatea de șanse să fie o normă.  

Persoanele cu dizabilități își doresc locuri de muncă în care handicapul lor să nu mai fie privit ca o notă discordantă, ci ca pe o perspectivă nouă care să aducă diversitate în echipa din care fac parte. Acestea își doresc să fie ”văzute”, apreciate și acceptate, să aducă valoarea în companie și să contribuie la creșterea acesteia.  

Orice directivă care ”face lumină” în drepturile persoanelor cu handicap este un pas înainte spre acceptare și egalitate de șanse.   

Acum că te-am pus la curent cu informațiile legislative despre Unitatea Protejată Autorizată, ne dorim să vezi și ”perspectiva umană” a activității într-o astfel de unitate, iar angajații cu dizabilități din cadrul Issue Monitoring și-au deschis sufletul pentru a-ți împărtăși experiența lor. 

Urmărește blogul nostru și vei putea descoperi o serie de 3 articole interviu, fiecare cu o perspectivă unică.