DMA – Legea privind piețele digitale – Cum va modela viitorul comerțului digital?

DMA- Digital Markets Act

Începând de joi, 7 martie, universul aplicațiilor și rețelelor sociale de pe dispozitivele noastre mobile și laptopuri intră într-o nouă eră! Alphabet/Google, Amazon, Apple, Bytedance/TikTok, Meta/Facebook și Microsoft – giganții tehnologici sunt pe cale să își modifice platformele.

De ce? Pentru că trebuie să se conformeze noii Legi a Pieței Digitale (Digital Markets Act -DMA) a Uniunii Europene, care a intrat în vigoare săptămâna trecută.

Ce este Legea Pieței Digitale?

Legea Pieței Digitale (DMA) este un cadru de reglementare introdus de Uniunea Europeană pentru a promova concurența corectă și inovația în sectorul digital, concentrându-se în special pe limitarea puterii de piață a marilor platforme online, adesea referindu-se la aceștia drept „gardieni”. Acestea sunt companii care controlează accesul la date și platforme într-un mod care poate preveni concurența corectă și limita alegerile consumatorilor.

De ce avem nevoie de o Lege a Pieței Digitale?

Actul Piețelor Digitale (DMA) a apărut din necesitatea de a aborda provocări și dezechilibre specifice pe piața digitală, în special cele provocate de pozițiile dominante ale marilor platforme online. Motivele pentru introducerea DMA sunt multiple:

Prevenirea practicilor anti-competitive: Platformele mari pot adopta comportamente care sufocă concurența, cum ar fi favorizarea propriilor servicii în detrimentul celor ale concurenților sau stabilirea unor termeni nedrepți pentru afaceri și dezvoltatori care doresc să utilizeze platformele lor. DMA își propune să prevină astfel de practici și să asigure condiții egale de concurență.

Promovarea inovației: Limitând pozițiile dominante ale ”gardienilor”, DMA caută să creeze mai mult spațiu pentru inovație din partea companiilor mici și a startup-urilor. Când piața este dominată de câțiva jucători, poate fi dificil ca soluțiile noi și inovatoare să-și găsească locul.

Îmbunătățirea alegerilor consumatorilor: Platformele dominante pot limita alegerile consumatorilor prin prioritizarea propriilor produse sau servicii sau făcând dificilă trecerea utilizatorilor la concurenți. DMA își propune să asigure că utilizatorii au acces la o gamă mai largă de servicii și pot trece ușor la alți furnizori dacă doresc.

Asigurarea accesului corect: Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) adesea se luptă să concureze cu ”gardienii” din cauza accesului inegal la servicii, date sau utilizatori importanți. DMA caută să asigure că aceste companii au un acces corect la piață, ajutând la stimularea creșterii economice și a diversității.

Creșterea transparenței: DMA își propune, de asemenea, să crească transparența funcționării platformelor mari, făcând mai clară clasificarea și prezentarea produselor și serviciilor, modul în care sunt folosite datele și cum interacționează cu afacerile care se bazează pe platformele lor.

Armonizarea regulamentelor în UE: Introducând un singur set de reguli în întreaga Uniune Europeană, DMA își propune să reducă fragmentarea legală și să creeze un mediu de reglementare mai previzibil și stabil pentru companiile digitale care operează în UE.

În general, DMA reprezintă un efort de a aborda provocările unice ale erei digitale, având ca obiectiv asigurarea că piața digitală rămâne vibrantă, competitivă și corectă pentru afaceri și consumatori deopotrivă.

Dispoziții cheie ale DMA

Actul Piețelor Digitale (DMA) include mai multe dispoziții cheie menite să reglementeze comportamentul marilor platforme online identificate drept ”gardieni”, pentru a promova o concurență corectă și inovație în piața digitală. Aceste dispoziții sunt concepute pentru a aborda practici specifice care ar putea distorsiona concurența și prejudicia consumatorii. Dispozițiile cheie ale DMA includ:

Definirea „gardienilor”: DMA stabilește criterii pentru identificarea marilor platforme online ca fiind gardieni. Aceste criterii includ mărimea companiei, impactul său asupra pieței interne, gradul său de angajament cu utilizatorii finali și poziția sa durabilă pe piață.

Serviciile platformelor centrale: DMA identifică serviciile specifice furnizate de gardieni care sunt supuse reglementărilor sale. Acestea includ serviciile de intermediere online, rețelele de socializare, motoarele de căutare, sistemele de operare, serviciile de cloud, serviciile de publicitate și altele considerate critice pentru economia digitală.

Practici interzise: DMA stabilește practici specifice care sunt interzise pentru ”gardieni”. Acestea includ:

• Blocarea accesului consumatorilor la afaceri externe platformelor lor.

• Procesarea datelor personale între servicii fără consimțământ explicit.

• Favorizarea propriilor servicii sau produse în detrimentul celor ale concurenților în clasificare și afișare.

Obligațiile gardienilor: Gardienii sunt supuși unor obligații concepute pentru a asigura o concurență corectă, cum ar fi:

• Accesul la serviciilor lor de mesagerie interoperabile cu cele ale concurenților.

• Permiterea utilizatorilor să acceseze date generate în utilizarea platformei gardianului.

• Furnizarea companiilor care fac publicitate pe platforma lor cu programele și informațiile necesare pentru verificarea independentă a reclamelor rulate de aceștia.

Aplicarea legii și amenzile: Comisia Europeană este responsabilă pentru aplicarea DMA, având autoritatea de a efectua investigații de piață, de a impune remedii și aplica amenzi. Amenzile pot fi de până la 10% din cifra de afaceri anuală totală mondială a companiei și până la 20% pentru încălcări repetate.

Notificări obligatorii: Gardienii sunt obligați să notifice Comisia despre orice fuziuni, achiziții care implică un alt furnizor de servicii platforme centrale sau orice serviciu în sectorul digital, asigurându-se că peisajul concurențial rămâne sub supraveghere.

Implicații pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM-uri)

Legea Piețelor Digitale (DMA) are implicații semnificative pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM-uri) care operează în spațiul digital. Deși DMA vizează în principal marile platforme online, prevederile sale sunt setate să creeze un efect de undă de care vor beneficia IMM-urile în mai multe moduri:

Creșterea echității și concurenței: Prin restricționarea practicilor anti-competitive ale gardienilor, DMA își propune să egalizeze condițiile de pe piața digitală. Acest lucru deschide mai multe oportunități pentru IMM-uri de a concura eficient, putând duce la creșterea cotei de piață și vizibilității pentru produsele și serviciile lor.

Acces la platforme cheie: DMA obligă gardienii să ofere termeni mai echitabili de acces la platformele lor. Acest lucru înseamnă că IMM-urile pot aștepta condiții echitabile atunci când se bazează pe aceste platforme pentru a-și atrage clienții, reducând riscul de a fi dezavantajate arbitrar în favoarea serviciilor proprii ale gardianului sau ale concurenților mai mari.

Acces și portabilitate a datelor: Cu prevederi care promovează accesul și portabilitatea datelor, DMA împuternicește IMM-urile să înțeleagă mai bine baza lor de clienți și să își îmbunătățească ofertele folosind analiza datelor. Acest lucru ar putea facilita, de asemenea, servicii mai personalizate și competitive, îmbunătățind capacitatea IMM-urilor de a inova și de a satisface nevoile clienților.

Încredere sporită a consumatorilor: Accentul DMA pe transparență și echitate ar putea, de asemenea, să contribuie la construirea încrederii consumatorilor în serviciile digitale. Pe măsură ce consumatorii devin mai încrezători în corectitudinea pieței digitale, IMM-urile ar putea beneficia de o mai mare disponibilitate a consumatorilor de a explora și adopta serviciile lor.

Claritate juridică și reglementară: Armonizarea regulilor pieței digitale în întreaga UE oferă IMM-urilor un mediu reglementar mai clar. Acest lucru poate contribui la reducerea costurilor legale și de conformitate asociate navigării într-o piață digitală fragmentată, facilitând planificarea și punerea în aplicare a strategiilor digitale pentru IMM-uri.

Posibile provocări: În timp ce DMA oferă numeroase beneficii, IMM-urile ar putea întâmpina și provocări, cum ar fi adaptarea la dinamica pieței noi, satisfacerea cererii crescute sau necesitatea ajustărilor strategice pentru a valorifica oportunitățile oferite de o piață digitală mai deschisă.

Provocări și Critici

Deși obiectivele DMA sunt în general lăudate, implementarea sa este plină de provocări. Criticii susțin că abordarea generală a actului ar putea inhiba inovația sau ar putea duce la consecințe neintenționate în ecosistemele digitale în evoluție rapidă. Mai mult, impunerea unei reglementări de o asemenea amploare în jurisdicții diverse prezintă obstacole logistice și legale, evidențiind necesitatea unei abordări atent formulate în guvernarea digitală globală.

Alte reglementări asemănătoare cu DMA

Comparând Actul Piețelor Digitale (DMA) cu alte reglementări putem evidenția modul în care diferite jurisdicții abordează reglementarea piețelor și platformelor digitale. Iată câteva exemple de reglementări similare din întreaga lume împreună cu diferențele și similitudinile cheie:

Statele Unite – Legile Antitrust

Cadru: SUA se bazează pe o combinație a Legii Sherman, Legii Clayton și a Legii Comisiei Federale de Comerț pentru a reglementa competiția și a aborda comportamentul anticoncurențial.

Abordare: Abordarea SUA este mai degrabă una ”caz cu caz”, concentrându-se pe instanțe specifice de comportament anticoncurențial în loc să definească în prealabil obligații specifice pentru platformele digitale mari.

Comparare: Spre deosebire de DMA, legile antitrust ale SUA nu vizează în mod specific „gardienii digitali” sau nu stabilesc reguli explicite pentru serviciile digitale. Cu toate acestea, există o atenție tot mai mare asupra companiilor de tehnologie de mare anvergură, ceea ce duce la procese antitrust semnificative și cereri de reglementări mai stricte.

Regatul Unit – Unitatea Piețelor Digitale (Digital Markets Unit – DMU)

Cadru: După Brexit, Regatul Unit a anunțat formarea Unității Piețelor Digitale în cadrul Autorității pentru Concurență și Piețe (CMA) pentru a guverna comportamentul platformelor desemnate ca având statut strategic pe piață.

Abordare: Se așteaptă ca DMU să impună un cod de conduită pentru aceste platforme, asigurând concurență echitabilă și inovație. Detaliile sunt încă în curs de dezvoltare, dar abordarea este într-o oarecare măsură similară cu focusul DMA pe reglementarea gardienilor.

Comparație: La fel ca DMA, abordarea Regatului Unit vizează promovarea concurenței echitabile și protejarea consumatorilor pe piața digitală. Cu toate acestea, eficacitatea și amploarea DMU vor depinde de detaliile finale ale implementării sale și a puterilor de aplicare a legii.

Aceste comparații arată că, în timp ce există un consens global cu privire la necesitatea reglementării piețelor digitale pentru a asigura o concurență echitabilă și a proteja consumatorii, abordările și cadrele reglementare specifice variază semnificativ între jurisdicții.

Cum vor fi afectați giganții tehnologici Google și Facebook de Legea Pieței Digitale?

Legea Pieței Digitale (Digital Market’ Act – DMA) va avea un impact semnificativ asupra giganților tehnologici precum Google și Facebook (acum Meta Platforms, Inc.), care sunt susceptibili să fie clasificați ca portari sub criteriile DMA datorită dimensiunii lor, bazei de utilizatori și controlului asupra punctelor de acces la piețele digitale. Iată cum ar putea fi afectate aceste companii:

Restricții privind auto-favorizarea

Giganții tehnologici vor întâmpina restricții împotriva favorizării propriilor produse sau servicii în detrimentul celor ale competitorilor pe platformele lor. Pentru Google, acest lucru ar putea afecta modul în care rezultatele căutării sunt clasificate și afișate, în special pentru propriile servicii precum Google Shopping sau Google Maps. Pentru Facebook, ar putea influența modul în care produsele sau serviciile sunt promovate pe rețeaua sa socială.

Partajarea datelor și interoperabilitatea

DMA cere ”portarilor” să asigure anumite niveluri de portabilitate a datelor și interoperabilitate, în special pentru serviciile de mesagerie. Acest lucru ar putea însemna că Facebook, care deține WhatsApp și Messenger, ar putea trebui să facă aceste servicii interoperabile cu competitorii. Pentru Google, acest lucru ar putea implica partajarea datelor cu concurența pentru a asigura un teren de joc egal în publicitate și servicii.

Interdicții privind software-ul pre-instalat

Sistemul de operare Android al Google, care vine pre-instalat cu un pachet de aplicații Google, ar putea fi afectat de prevederile DMA care limitează pre-instalarea anumitor software-uri. Acest lucru ar putea necesita schimbări în modul în care Google își grupează serviciile cu Android.

Transparența publicității

Ambele companii, care domină piața publicității online, vor trebui probabil să ofere mai multă transparență în jurul serviciilor de publicitate și să furnizeze advertiserilor mai multe date despre eficacitatea anunțurilor lor. Acest lucru ar putea afecta modul în care operează platformele lor de publicitate și informațiile pe care le furnizează celor care rulează reclame.

Acces obligatoriu la servicii

DMA poate cere acestor companii să ofere acces la serviciile lor în termeni echitabili, rezonabili și nediscriminatorii. De exemplu, accesul la motorul de căutare al Google sau la serviciile de publicitate, sau la platformele de rețele sociale ale Facebook, ar putea intra sub o reglementare mai strictă pentru a asigura că jucătorii mai mici pot concura.

Potențial pentru corecții structurale sau comportamentale

În cazuri de neconformitate, DMA permite aplicarea unor amenzi semnificative și, pentru încălcări repetate, posibilitatea unor măsuri de corecție structurale sau comportamentale. Asta ar putea însemna că marile companii precum Google și Facebook ar putea fi nevoite să facă schimbări substanțiale în practicile lor comerciale sau chiar în structura lor de afaceri pentru a se conforma cerințelor DMA.

Impact asupra modelelor de afaceri

Cerințele și restricțiile impuse de DMA ar putea duce la schimbări semnificative în modelele de afaceri ale acestor giganți tehnologici. Aceștia ar putea avea nevoie să-și reconsidere modul în care operează pe piața europeană, în special în ceea ce privește utilizarea datelor, integrarea platformelor și promovarea propriilor servicii în detrimentul concurenților.

Următorii pași și monitorizarea

Implementarea DMA implică un proces meticulos de desemnare, verificări de conformitate și aplicare. Comisia Europeană, alături de autoritățile naționale, joacă un rol crucial în monitorizarea conformității, evaluarea desemnării gardienilor și aplicarea reglementărilor. Natura iterativă a acestui proces, cuplată cu economia digitală dinamică, necesită vigilență și adaptabilitate pentru a asigura că obiectivele DMA sunt îndeplinite fără a sufoca inovația care conduce era digitală.